Hedwige-Prosperpolder

De ontpoldering van de Hedwige-Prosperpolder

Mijlpaal in de Sigmaplan-geschiedenis

Sinds kort heeft de Schelde meer ruimte en krijgt het getij opnieuw vrij spel in het Hedwige-Prospergebied, op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Na 15 jaar zijn de werken rond en staat het gebied weer in verbinding met de Schelde, voor meer waterveiligheid, meer natuurontwikkeling en meer recreatie. Als bezoeker kan je de waardevolle riviernatuur straks zelf beleven – met een wandeling over de nieuwe dijk langs de Schelde of door vogels te spotten vanop de panoramaheuvel.

In 2008 ging het grootschalige en grensoverschrijdende natuurproject van start: de Hedwigepolder op Nederlands grondgebied en de Prosperpolder aan Vlaamse kant weer verbinden met de Schelde. Op 25 oktober 2022 bereikten we een bijzondere mijlpaal in het Hedwige-Prosperproject. Via een geul in de Prosperpolder stroomt het Scheldewater sindsdien het gebied binnen. Nieuwe getijdennatuur met slikken en schorren kan zich nu ontwikkelen. Intussen hebben ook al heel wat vogelsoorten het gebied ontdekt.

Getijdennatuur

Die nieuwe natuur zal samen met het naastgelegen Verdronken Land van Saeftinghe één aaneengesloten natuurgebied van maar liefst 4.500 hectare vormen: het groene hart van het Grenspark Groot-Saeftinghe, het grootste getijdengebied van West-Europa. De eerste 10 jaar zal het gebied weinig begroeiing hebben en voornamelijk bestaan uit slikken en geulen. Je vindt hier dan duizenden vogels die zoeken naar zeeduizendpoten en andere dieren in de bodem. Planten zullen zich pas na enkele jaren beginnen vestigen, aan de randen van het gebied. Denk aan zeeaster en later ook zeebies. Stilaan zal er meer vegetatie ontstaan. Die zorgt voor een gevarieerd landschap. Na meer dan 50 jaar wordt dit een uitgestrekt schorrengebied. Door deze schorren lopen de typische grote en kleinere geulen en kreken, die een goede afwatering mogelijk maken. De hoogste delen van de schorren zullen uiteindelijk begroeid raken met soorten zoals riet en strandkweek. Je zal hier dan ook heel wat zangvogels horen.

Foto: render na 18 jaar
Foto: render na 50 jaar

Weerbaar watersysteem

De getijdennatuur levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen, maar tempert ook de kracht van het getij, in het bijzonder bij extreme weersomstandigheden. Door de Schelde meer ruimte te geven, wordt de rivier verder stroomopwaarts ontlast en lopen de achterliggende gebieden minder risico op wateroverlast. Zo creëren we een veiligere regio met een meer weerbaar watersysteem.

Panoramaheuvel

Bij het afgraven van de Scheldedijk kwam er heel wat materiaal vrij. Daarmee maakten we een panoramaheuvel van waaruit je de getijdennatuur kan beleven. Tijdens de ‘opendag’ op 11 juni kon het grote publiek voor het eerst een kijkje nemen in het nieuwe natuurgebied, waarvan een deel exclusief werd opengesteld. De panoramaheuvel lokte de eerste nieuwsgierigen. Dat wordt straks dé plek waar je de getijdennatuur kan beleven zonder haar te verstoren. Bovenop de heuvel komt nog een uitkijk- en radartoren met een informatiecentrum, horeca, expositieruimte, slaapplaatsen en een panoramaterras. De bouw van de toren start later dit jaar.

Wist je dat…

… het nieuwe krekenstelsel gegraven is in de oude kreken die er zo’n 100 jaar geleden, voor de inpoldering, nog lagen? Het krekenstelsel stuurt het water de juiste kant op.

… het zo’n vijftig jaar duurt voor de riviernatuur zich helemaal heeft ontplooid? De eerste 10 jaar zal het gebied weinig begroeiing hebben en voornamelijk uit slikken en geulen bestaan. Je vindt hier dan duizenden vogels die zoeken naar zeeduizendpoten en andere dieren in de bodem. Stilaan zal er meer vegetatie ontstaan, wat zorgt voor een gevarieerd landschap en uiteindelijk een uitgestrekt schorrengebied.

Sigmaprojecten in de kijker