Bovendijle

Wetlands in Bovendijle krijgen steeds meer vorm

Hopelijk kleurt Pikhaken snel… pimpernelpaars

Een veilige en natuurlijke Dijlevallei tussen Werchter en Mechelen. Dat is het streefdoel van het Sigmaproject Bovendijle, goed voor een projectgebied van bijna 170 hectare. Intussen krijgt het wetland Pikhaken steeds meer vorm én zijn ook de werken gestart voor twee gloednieuwe bruggen over de Dijle. Het is nu enkel nog wachten tot de eerste kamsalamander in de buurt wordt gespot!

Pikhaken

De Sigmaplanwerken in Pikhaken schieten op en beginnen hun eerste vruchten af te werpen. In de zomer van 2021 en het najaar van 2022 hebben we de voormalige akkers tussen de Dijle en de Streepkensdreef omgevormd tot schrale graslanden. De toplaag, die verzadigd was met fosfaat, is afgegraven en zal gebruikt worden voor de ringdijk van het gecontroleerd overstromingsgebied Rijmenam op de andere oever van de Dijle. Op de afgegraven gronden hebben we hooi van pimpernelhooilanden in de buurt uitgespreid. De eerste kiemlingen van nieuwe pimpernelplantjes zijn een feit. Hopelijk kleurt Pikhaken deze zomer al een beetje pimpernelpaars. Tegelijkertijd is ook de oude Dijlemeander in het gebied aangepakt. We verwijderden het slib en herstelden een verdwenen deel van de meander in ere.

Twee bruggen over de Dijle

Dit voorjaar zijn de terreinwerken gestart voor de aanleg van de twee bruggen over de Dijle. Daarmee krijgen fietsers en voetgangers vanaf eind 2023 een rechtstreekse verbinding tussen Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen. De eerste brug komt er tussen de Broekstraat-Dijleweg in Rijmenam en Ravestein in Boortmeerbeek, de andere tussen de Binnenbeekweg in Haacht en de Dijlestraat in Keerbergen.

Hollaken-Hoogdonk & Rijmenam

Naast Pikhaken omvat Bovendijle nog twee andere deelgebieden. Van Hollaken-Hoogdonk maken we een groot gecontroleerd overstromingsgebied met stukken wetland en stukken landbouw. Ook de oude Dijlemeanders dragen hun steentje bij aan de natuurontwikkeling. Die richten we namelijk in als rietmoeras en moerasbos. In Rijmenam gaan we voor de ideale mix van waterveiligheid, natuurontwikkeling en landbouw. Op de rechteroever van de Dijle leggen we een gecontroleerd overstromingsgebied aan. Dat treedt enkel in werking in extreme omstandigheden. Zo kunnen de landbouwers van vandaag hier ook nog terecht in de toekomst.

Sigmaprojecten in de kijker