Polder van Lier

Beleef de gerenoveerde Polder van Lier

Vogels spotten vanop de stapstenen bij het nieuwe wetland

De Polder van Lier werd in de jaren tachtig ingericht om water op te vangen. Intussen drong een grondige renovatie zich op. Vandaag is het overstromingsgebied helemaal ingericht om de ruime regio beter te beschermen tegen overstromingen. Ook kreeg natte natuur opnieuw een plaats in de riviervallei. Je kan zelfs afdalen in het nieuw ontstane wetland, nu al een paradijs voor watervogels en steltlopers.

Wie langs de Netedijk richting Lier trekt, kan er niet naast kijken: een indrukwekkende infrastructuur rond waterbeheer, waaronder het gerenoveerde overstromingsgebied Polder van Lier binnen het Sigmaplan.

Meerdere hoogwaterpieken

De grotere sluis laat het gebied voortaan vlotter leegstromen als het bij stormtij water uit de Beneden-Nete heeft opgevangen. Zo is het overstromingsgebied sneller klaar om bij een volgende stormvloed opnieuw water te bufferen. Een stormtij kan immers meerdere hoogwaterpieken met zich meebrengen.

Bruine kiekendief

Ook werden de bestaande grachten breder en dieper gemaakt en kwamen er nieuwe grachten bij. Grondwater en neerslag worden zoveel mogelijk opgehouden, wat voor vernatting zorgt. Indien er toch te weinig water is, kunnen we Netewater inlaten. Het nieuw ontstane wetland, met open water en riet, filtert het water en geeft het waterleven een boost. Met wat geluk spot je vanop de dijk enkele opmerkelijke vogelsoorten, zoals de roerdomp, de woudaap en de bruine kiekendief. Als het overstromingsgebied niet in werking is, kan je er via de trappen zelfs afdalen naar de stapstenen bij het wetland. Zo krijg je een unieke blik op de sluis en het waterleven rondom.

Foto: Bruine kiekendief

Picknickplekken

De Kleine Nete-vallei is al langer populair bij fietsers en wandelaars. Tal van partners werkten constructief samen om nieuwe belevenissen te creëren en de vallei toeristisch te versterken. Denk aan bijkomende picknickplekken in de beleefzone Pallieterland, tussen Lier en Duffel. Aan een beleefroute, voor gezinnen met kinderen, in de tuin van het Provinciaal Instituut voor Milieu-Educatie (PIME). En aan infopanelen langs de Netedijk, die je laten ontdekken wat er achter de pompen en sluizen van het Sigmagebied schuilgaat. Geen betere plaats om in de natuur te leren over de natuur!

Sigmaprojecten in de kijker