Linkeroever Beveren

Bescherming tegen hoge waterpeilen van de Schelde

Aanleg van nieuwe dijk rond Fort Liefkenshoek

Op de linkeroever van de Zeeschelde biedt de huidige dijk aan Fort Liefkenshoek in Beveren onvoldoende bescherming tegen overstroming uit de Schelde. Vanuit het Sigmaplan verbeteren we de waterveiligheid in de ruime omgeving. Dat doen we door een nieuwe Sigmadijk aan te leggen van de Liefkenshoektunnel tot aan het Deurganckdok.

Aanleg van 1,4 kilometer nieuwe dijk

Fort Liefkenshoek is een van de oudste forten in Vlaanderen. Het contact van het fort met de Schelde is historisch gezien zeer belangrijk, waardoor de waterkering niet mocht worden opgetrokken tussen het fort en de Schelde. De bestaande Sigmadijk aan het fort – slechts 9,25 meter TAW hoog – blijft dan ook behouden, zodat het fort nog steeds beschermd blijft.

Maar om het achterliggende havengebied en de omliggende industrieterreinen nog beter te beschermen tegen overstromingen bij uitzonderlijk stormweer, brengen we de dijk landinwaarts van het fort op hoogte. Concreet gaan we langs de rand van de bedrijfsterreinen een nieuwe dijk aanleggen: 1,4 kilometer lang en op de vereiste Sigmahoogte van 11 meter TAW. Eind 2021 zijn we met deze werken gestart, in 2022 werden ze verder gezet.

Toeristische uitbouw van het fort

Tegelijk ontpolderden we ook een afwaartse zone aan de Scheldezijde om extra estuariene natuur te creëren, met een extra slikken- en schorrengebied. Ondertussen is de gemeente Beveren ook gestart met de werken voor de toeristische uitbouw van Fort Liefkenshoek. Met onder meer de aanleg van een parking tussen de Sigmadijk en het fort. Zo brengen we de verschillende pijlers van het Sigmaplan samen: waterveiligheid, natuurontwikkeling én recreatie.

Sigmaprojecten in de kijker