Fort Sint-Filips

Fort Sint-Filips beschermt Antwerpen tegen overstromingen

Blackspot van bodemverontreiniging wordt… waardevolle natuur

Na twee jaar ingrijpende werken op de rechteroever van de Schelde is het zover: Fort Sint-Filips is gewapend voor de toekomst. De nieuwe dijk en waterkering beschermen de stad en haven tegen hoge waterpeilen en mogelijke overstromingen van de Schelde. Terwijl een lage stenen dam stroomafwaarts de ontwikkeling van getijdennatuur stimuleert. De herinrichting van deze site is dan ook een knap staaltje teamwerk.

Historische vervuiling ingekapseld

Ter hoogte van Fort Sint-Filips maakt de loop van de Schelde een stevige knik. Niet voor niets kozen de Spanjaarden in de 16e eeuw deze plek uit om een betere controle te krijgen over de Schelde en de toegang tot Antwerpen. Na een bewogen geschiedenis als strategische locatie kwam er een dieptepunt in de periode tussen WO II en de jaren zeventig: het fort werd een dumpplaats voor olie en ander afval uit de haven.

Door de ligging aan de Schelde vormde de vervuiling een bedreiging voor mens en milieu. Gelukkig kwam er een degelijke oplossing, waarbij de sanering gekoppeld werd aan de al geplande werken in het kader van het Sigmaplan. De zware historische vervuiling is intussen veilig ingesloten, ondergronds, met waterdichte muren tot 32 meter diepte. Ook saneerden we de nabijgelegen vijver en het omliggende terrein.

Bescherming tegen overstromingen

De nieuwe dijk en de hogere waterkeringsmuur beschermen Antwerpen en het havengebied voortaan beter tegen overstromingen van de Schelde. De economische impact van een watersnoodramp in dit gebied zou gigantisch zijn – dat gevaar hebben we nu weggenomen. De site van Fort Sint-Filips maakt ook deel uit van een groter project. Tussen de forten van Lillo en Sint-Filips hebben we de dijken met zo’n 3 m verhoogd, tot 11 mTAW. Goed voor 8 km dijkwerken tussen deze forten!

Nieuw natuurgebied van 20 hectare

In de Schelde zelf, net voorbij het fort, legden we een ‘kribbe’ aan, een lage stenen dam. Die remt plaatselijk de stroming van het water af en stimuleert de ontwikkeling van getijdennatuur met slikken en schorren. Goed voor 20 hectare nieuw natuurgebied en herstel van zeldzame riviernatuur. Bij de aanleg van die natuurpracht werd maximaal ingezet op hergebruik. We kozen voor baggerspecie en niet voor de aanvoer van nieuwe grond. Daardoor konden we ook rekenen op Europese steun in het kader van het Interreg-project Smartsediment. In de toekomst zullen de graslanden rond de historische fortcontouren ook ecologisch beheerd worden door er schapen te laten grazen.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “De herinrichting van deze site is een uniek totaalproject. En daar kwam heel wat knowhow en expertise bij kijken, om de vele uitdagingen tot een succesvol einde te brengen. We zijn bijzonder tevreden dat het resultaat bijdraagt aan meer waterveiligheid én meer natuurontwikkeling, twee pijlers van het Sigmaplan.”

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “In onze missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’, is klimaatbestendigheid essentieel. Dit project toont aan hoe we deze ambitie kunnen combineren met de zorg voor de omgeving en de natuur. Er werden geen inspanningen gespaard om een historische blackspot op het vlak van bodemverontreiniging om te vormen tot waardevolle natuur. Met uiteraard ruimte voor een verdere duurzame ontwikkeling van de haven.”

Sigmaprojecten in de kijker